EN

Виктор Вазарели

| Франција |

Роден во Печ, Унгарија во 1997.

ИОЛ, 1958 масло на платно 130х89см | Без наслов, 1968, сито-печат во боја, 122/175, 79х49,5см

Во декември 1964 во Музејот пристигна делото на Вазарели, една од првите донации. Делото е одбрано од самиот автор и при чинот на селектирањето тој се однесуваше со респект кон ново формираниот Музеј, подарувајќи едно од неговите најзначајни творби.

Претходни изданија