Публикации Големото стакло 16/18 2003/2004
EN

Големото стакло 16/18 2003/2004

 

Содржина

Тема: Изложби на уметноста на балканските земји
Андре Руие: Becoming (Devenirs) со светот: Уметност без сегашност
Ирина Суботиќ: Балканот – културен регион на современата уметност
Петер Вајбел, Еда Чуфер, Роџер Коновер: Во потрага по Балканија
Харалд Земан: За изложбата “Крв и мед“
Рене Блок: Јадете Балканик
Попи Дијамантику: Балканските војни: Балканот-виртуелен простор на дијалог
Лучезар Бојаџиев: Доста е со размена! Уметност Ве молам!

Интервју
Жења Шеф: Убавината како незавршен проект, разговорала Соња Абаџиева
Масимилијано Чиони: Заедно учиме и се движиме, разговорала Бјанка Бошевска

40 години Музеј на современата уметност-Скопје
Борис Петковски: Музејот на современата уметност-Скопје
Георги Старделов: Две значајни публикации
40 години МСУ – Скопје, фото-есеј

Толкувања
Лазо Плавевски: Копи сено, Перчинков
Марика Бочварова: Благоја Маневски “Логични слики“
Конча Пирковска: Алхемијата на номадот (Симон Шемов)

Фото есеј
50. Биенале Венеција: Жанета Вангели и Вана Урошевиќ

Нови книги
Лазо Плавевски: Корени и ризоми, 2001
Мира Гаќина: Азбучникот на Музејот на современата уметност-Скопје 2002
Марика Бочварова: За Концептуалниот дискурс во Македонија, 2003

Изложби
Неприспособените; Досие млади уметници; Игор Тошевски – “Трансфери“, “Белези“, “Преобразби 2“; Оливер Мусовиќ, “Соседи 2“;
Драгутин Аврамовски Гуте, ретроспективна изложба; Славица Јанешлиева, “Крик“; Други визии, изложба “Денес“; Томе Аџиевски и Станко Павлески, “Кино Напредок“; Борислав Траиковски; Иван Велков; Никола Мартиноски, неприкажани дела; Јован Шумковски, R=1:2/R=1:200

Додаток: Оливер Мусовиќ: Знамиња, 2004, постер

 

Претходни изданија