Публикации Големото стакло 11/2000
EN

Големото стакло 11/2000

Содржина

Тема: Што беше уметноста на 20. век?

Соња Абаџиева: Збогум на утопијата?

Емил Алексиев: Каде тоа ние одиме?

Џинива Андерсон: Уметничкото дело – вистинско животно сензорно искуство

Луц Бекер: Индустриската војна

Небојша Вилиќ, Јозеф Косут – ‘untitled statement’

Јеша Денегри: Индивидуална акција

Валентино Димитровски: Феноменот на уметноста на 20. век

Харалд Земан: Револуцијата на поединецот

Бојан Иванов: Делото што го нема

Кристо / Жан Клод: Ургентност на создавањето

Берал Мадра: Што беше уметноста на 20. век? Империјализам?

Томас МекЕвили: Втората книга за бесконечноста

Матко Мештровиќ: Самоспознавање

Катрин Мие: Ален Жаке – Канта за полевање 1972-75

Лилјана Неделковска: “Впрочем, секогаш другите се тие што умираат”

Џон Петер Нилсон: Од реалност до фикцијата и назад

Ханс Улрих Обрист: Допир на крајностите. Разговор со Густав Мецгер

Борис Петковски: Еден дел од Европа – Македонската уметност на 20.век

Антје фон Гравениц: “Големото стакло” и вратата на “Градива” низ стакло – Наследството на Дишан помеѓу сомневањето и избавувањето

Итару Хирано: Транзиција

 

Претходни изданија