EN
10 Јуни, 2024

ЗЕМЈАТА КОЈА СЕ ПРОМИСЛУВА ПОСТОЈАНО - КРЕАТИВЕН ГЕОФИЛОЗОФСКИ ПАТОПИС

симпозиум

НОВОСТИ

28.05-02.09.2024

Настан од една нишка: Глобални наративи во текстил

Во рамките на Интердисциплинарната програма, во последните пет години се реализираа редица предавања... >повеќе>

НОВОСТИ

За нас

Дознајте повеќе за музејот.

Програми и работилници

Едукација

Истражете ги збирките

ЗБИРКИ

Посета

Виртуелна обиколка

Продавница