EN
10/06/2024

ЗЕМЈАТА КОЈА СЕ ПРОМИСЛУВА ПОСТОЈАНО - КРЕАТИВЕН ГЕОФИЛОЗОФСКИ ПАТОПИС

симпозиум

Мсу кино

Четвртoк, 13/06/2024, 21:00

Меѓу присуство и отсуство


07/06/2024 – 28/08/2024

Албан Муја, Линијата што избледнува: Приказни за работ на легалноста

Изложба

За нас

Дознајте повеќе за музејот.

Програми и работилници

Едукација

Истражете ги збирките

ЗБИРКИ

Посета

Виртуелна обиколка

Продавница