Наем на простор Извоз на дела Годишни извештаи Кодекс Конкурси
EN

Наем на простор

 

Музејот на современата уметност нуди можност за користење на просториите со кои располага, за надворешни настани кои не се дел од редовната музејска програма, преку нивен наем со финансиски надомест.

 

За да добиете информации за условите и чинењето потребно е да испратите формално барање со следните податоцина на: info@msu.mk

 

Информации за барателот: институција, организација, здружение, компанија, физичко лице, итн како и податоци за одговорното лице со телефонски и електронски податоци за контакт;

Детални информации за содржината на настанот: предвиден простор за одржување, времетраење од-до, содржински и организациски концепт, број на предвидена публика, технички детали, итн.

 

По поднесување на Вашето барање ќе Ви биде доставен одговор по писмен пат во времетраење од 7 (седум) работни дена.

 

Напоменуваме дека приоритет на Музејот на современата уметност е реализација на својата годишна програма и нагласуваме дека за времетраење на програмските активности, не се издаваат изложбените простории.