EN

Жан-Жак Деирол

| Франција |

1911 – 1967

Деирол е еден од карактеристичните претставници на европската геометриска апстрактна уметност по Втората Светска војна. Најпознат по графичкото творештво и ексклузивните илустрации за изданијата на реномирани писатели (пр. Sejour од Самјуел Бекет). Деирол долги години е професор на Ликовната академија во Минхен, а во 1950/60-те учествува на повеќе значајни изложби, како на пр. на Документа 2 во Касел и др.

Графика бр. 1, 1956, литографија, 3/30, 59,5x43cm

Претходни изданија