EN

Јон Григореску

| Романија |

Роден во Букурешт| 1945

Романскиот уметник Григореску го создава своето дело како реакција на тековните политички настани. Од почетокот на 1970-те години тој е во потрага на она што би можело да се опише како анти-уметност во која се преплатуваат животот и уметничката практика. Филмовите, фотографските серии и фото-колажите сведочат за критичката анализа на општествената стварност. Кон крајот на 1970-те, Григореску започна да ги бележи своите перформанси, кои се концентрираат на ритуални акции околу неговото тело. Во поново време неговото дело го рефлектира неговиот зголемен интерес за духовноста инспирирана од од православните традиции во Романија.

*извор: http://www.tate.org.uk/modern/

Претставуваме делa на Јон Григореску вклучени во колекцијата на МСУ:
Откритие на идиот, 1979, фотографија, црвен туш, 40 х 29,7см | Св. Ѓорѓи, 1979, црно/бела фотографија, туш во боја, 40 х 29,7см | Змеј, 1979, црно/бела фотографија, туш во боја, 40 х 29,7см

Претходни изданија