EN

Душан Оташевиќ

| Србија |

Роден 1940 во Белград.

Под влијание на естетиката и иконографијата на поп-артот од 1960-те години, Оташевиќ создава сликарско-скулптурални објекти во кои прикажува ситуации од секојдневието прекршено низ призмата на разорната иронија насочена против лажната сентименталност, доминацијата на кичот, политичката манипулација и потрошувачкото слепило.

 

Венера ја плакне детергентската пена, 1970

боена иверка, 100 x 100cm.

Претходни изданија