EN

Драгутин Аврамовски Гуте

Роден во Куманово | 1931-1988

Колекцијата на МСУ вклучува вкупно 24 дела од Драгутин Аврамовски Гуте, од кои пет слики, 4 цртежи и 15 графики, настанати во периодот меѓу 1955/1988.

Ви презентираме 11 дела на Драгутин во техниките: масло на платно, дрворез на хартија, во комбинирана техника…

Готска катедрала, 1961

Црвени акценти, 1965

Композиција 1, 1974

Композиција 2, 1976

Мртвиот град Стоби, 1965

Реквием за 26 јули, 1966 |

Слика, 1963 |

Мојот свет, 1966

Утро во Ломбардија, 1959

Глава , 1965

Композиција бр. 12, 1962

Претходни изданија