Продавница Large Glass Journal
EN

Large Glass Journal

Единственото специјализирано списание во Македонија посветено на уметноста и теоријата е во издание на МСУ Скопје.

Најновите и поедини постари изданија може да се набават во продавницата на МСУ во работното време на музејот.