EN

Зоран Мушич

| Италија |

Роден во Горица | 1909 – 2005

Претставуваме делa на Зоран од серијата дела од Мушиќ вклучени во колекцијата на МСУ:
Ветер и сонце, 1958, гваш на хартија, 50 х 70см | Селанки од островите , 1956, сува игла, о.а., 50х66см | Далматинска земја, 1959, бакропис, а.о., 50х65,5см | Далматински мотив, 1959, литографија, o.a., 50х65см

Претходни изданија