EN

Војтех Прајсиг

1873, Светец, Чешка – 1944, Дахау, Германија

 

Кула на стената, 1906

Акватинта, бакрорез на хартија, 39,7 x 29,7 см

Сигнирано д.д. Voj.Preissig

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 01969

Претходни изданија