EN

Васил Василев

Роден во Скопје | 1983

Ви претставуваме неколку дела од Васил Василев кои се вклучени во колекцијата на МСУ:
Непристоен господин, 1983 | Љубовна игра 1, 1980 | Машко торзо 1, 1981 | Скулптура 1, 1979 | Фигура (Невеста), 1973 | Психе, 1970 | Повик, 1969 | Асоцијативен портрет 2, 1969 | Портрет на девојка , 1967 | Асоцијација 1, 1980

Претходни изданија