EN

Томо Шијак

Претставуваме неколку од серијата дела на Томо Шијак вклучени во колекцијата на МСУ, масло на дрво, дрвени делови, метал, акрил:
Мусандра 1, 1967 | Мусандра 2 , 1967 | Мусандра со емисија на непознати бранови , 1968 | Мусандра со судирни бранови, 1968 | Neomusandra 24 , 1977 | Dosimeter 1, 1986

Претходни изданија