EN

Томо Шијак

Мусандра 1, 1967

масло на дрво, дрвени делови, метал, акрил

Мусандра 2, 1967

масло на дрво, дрвени делови, метал, акрил

Мусандра со емисија на непознати бранови, 1968

Мусандра со судирни бранови, 1968

Neomusandra 24, 1977

Dosimeter 1, 1986

Претходни изданија