EN

Томислав Каузлариќ

| Србија |

Роден во Крк | 1932 -1992

Претставуваме делo на Томислав Каузлариќ вклученo во колекцијата на МСУ:
Истражување со новинска хартија, 1975, новинска хартија, дрво, челични прачки, 112х83,5х64,5см

Претходни изданија