EN

Томислав Дугоњиќ

1932, Краљево, Србија – 1991, Бања Лука, Босна и Херцеговина

 

Г – 1/79, 1979

Сито печат во боја на хартија, 84 x 60 см

Едиција: а.о., сигнирано д.л. E.A.serigrafija; д.с. „G 1/79“; д.д. (рачен потпис)/79

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 02814

Претходни изданија