EN

Томислав Дугоњиќ

| Босна и Херцеговина|

1931 – 1991

Претставуваме дело на Томислав Дугоњиќ вклучено во колекцијата на МСУ:
Г – 1/79, 1979, сито печат во боја, а.о., 84x60cm

Претходни изданија