EN

Томе Аџиевски

Ви претставуваме едно од многуте дела на Томе, кои се дел од колекцијата на МСУ. Делото е насловено „Од циклусот Места“, датира од 1993, изработено од дрво со димензии 600x65x220cm.

Претходни изданија