EN

Танас Луловски

Роден во Желино | 1940

Претставуваме две од серијата дела на Танас вклучени во колекцијата на МСУ:
Без наслов, 1984, акрилик на платно 100х100см и Завои, 1978, молив на хартија,100 х 66см.

Претходни изданија