EN

Станко Павлески

Роден во Ерековци | 1959

Претставуваме дел од серијата дела на Стaнко Павлески вклучени во колекцијата на МСУ, метал, челичен лим:
Изменета материјалност, 1987 | Динами-самостоен статички минимум 4, 1989 | Аголна сензација – визуелна пирамида, 1987

Previous Issues