EN

Станко Павлески

Роден во Ерековци | 1959

 

Изменета материјалност, 1987

Динами-самостоен статички минимум 4, 1989

Аголна сензација – визуелна пирамида, 1987

Претходни изданија