EN

Агате Сорел

1935, Будимпешта, Унгарија

 

Балкон 1, 1964

Фото-гравура, бакропис, 65 x 49,5 см

Едиција: а.о., сигнатура д.л. Artists proof; д.с. ‘Le Balcon’; д.д. Agatha Sorel 1964

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00870

 

Биографија

Агате Сорел е уметница од Лондон со унгарско потекло. Работи во сликарство, скулптура, графика и уметнички книги. Таа е член на Кралското друштво за акварел и на Кралското друштво на сликари-графичари, како и основачки член на Советот на графичари и негов претседател во 1981-1983 година.

Краткиот увод во биографијата е превземен од англиското издание на Википедија во согласност со: Attribution-ShareAlike Creative Commons License.

Биографскиот текст на англиски јазик е на следниот линк: https://en.wikipedia.org/wiki/Agathe_Sorel

 

Претходни изданија