EN

Софу Тешигахара

| Јапонија |

Роден во Токио | 1900 – 1979

Претставуваме делo на Софу Тешигахара вклученo во колекцијата на МСУ:
Победа, 1966, дрво, лим, 120 х 100 х 60см.

Претходни изданија