EN

Симон Узуновски

Роден во Белград | 1949

Претставуваме дела од Симон Узуновски вклучени во колекцијата на МСУ:
Преспа, 1976, дрво, пластични кеси, вода, 90х100см | Објект (Човек и птица), 1973-74, стакло, пластичен држач за леплива лента, леплива лента, 88х34х30см

Previous Issues