EN

Ролф Ешер

|Германија|

Роден во Хаген | 1936

Простор на спомени, 1981, литографија на хартија, о.а., 60 х 80см |

Седница, 1982, литографија на хартија, о.а., 64,5 х 59,5см

Претходни изданија