EN

Рихард Мортенсен

| Данска |

Роден во Копенхаген | 1910 – 1993

Ги претставуваме делaта на Рихард вклучени во колекцијата на МСУ:
Раб 9, 1966, масло на платно, 136х97см | I Jet, 1967, молив на хартија, 60х42см | “Знаци од Риека“ (графичка мапа од 8 отисоци), 1975, сито-печат, 3/7, 67х50см | “Знаци од Риека“(графичка мапа од 8 отисоци), 1975, сито-печат, 3/7, 67×50см | Мапа “Знаци од Риека“, 1975, сито-печат, 3/7, 67×50см

Претходни изданија