EN

Рихард Кратохвил

1932, Вајц, Австрија – 2014, Виена, Австрија

 

Пиран, Југославија, од циклусот Стварности-Излози, 1979

Колор фотографија, 12,5 х 17,3 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 03073

Претходни изданија