EN

Раимо Канерва

1941 – 1999, Турку, Финска

 

Семеен портрет 3/Елиза, 1980

Сито печат на хартија, 85 x 64 см

Едиција: 24/35; сигнирано д.л. 24/35; д.с.: A Family portrait III/Elisa

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 02887

Претходни изданија