Раимо Канерва

| Финска |

1941 – 1999

Ги претставуваме делата од Раимо Канерва вклучени во колекцијата на МСУ:
Семеен портрет 3/Елиса, 1980 сито печат, 24/35 85×64см | Семеен портрет 4/Нора, 1980 сито-печат, 3/35 85×64см

Канерва РаимоNo more work to show