EN

Петар Лубарда

| Србија и Црна Гора |

Роден во Љуботин | 1907- 1974

Медитеран 2, 1952

масло на платно, 112 х 146см

Претходни изданија