Петар Лубарда

| Србија и Црна Гора |

Роден во Љуботин | 1907- 1974

Ви го презентираме делото на Петар, дел од серијата 39 слики и 12 цртежи и акварели потшишани од Лубарда во колекцијата на МСУ:
Медитеран 2, 1952, масло на платно, 112 х 146см

Лубарда ПетарNo more work to show