EN

Петар Хаџи Бошков

Роден во Скопје | 1928

Претставуваме неколку од серијата дела на Петар вклучени во колекцијата на МСУ, метал, литографија, инсталација од полистер, скулптура, теракота:
Скулптура 3/4 , 1964 | Графика 10, 1979 | Скулптура, 1980 | Улица, 2004 | Дијалог, 1978 | Глава 2, 1962/1963 | Скулптура 12 (од циклусот “Скопје после земјотресот“), 1965 | Глава 1, 1962 | Глава 3, 1962 | Kрилеста скулптура, 1967 | Кружна скулптура, 1970 | Скулптура 1 , 1971 | Теракоти, 1974 | Асоцијативни форми 2, 1986

Претходни изданија