EN

Оршоја Дроздик

| Унгарија/САД |

Родена во Абда|1946

Претставуваме дела на Оршоја Дроздик вклучени во колекцијата на МСУ:
Време, 1978, фотографија, 29,6 х 41,8см | Симболи 1, 1977, фотографија, офсет печат, 20/30, 50,9x42cm | Симболи 2, 1977, фотографија, офсет печат, 20/30, 50,9×38,5 | Симболи 3, 1977, фотографија, офсет печат, 20/30, 46,3×41,5cm | Поглед, 1978, фотографија, офсет печат, 29,6×41,8cm | Индивидуална митологија 1, 1978, фотографија, офсет печат на хартија, 2/30, 58,9×41,4cm | Индивидуална митологија 2, 1978, црно/бела фотографија, 58,9×41,4cm | Индивидуална митологија 3, 1978, црно/бела фотографија, 58,9×41,4cm

Претходни изданија