Ордан Петлевски

Роден во Прилеп | 1930 – 1997

Претставуваме дел од серијата дела на Ордан Петлевски вклучени во колекцијата на МСУ, масло на платно:
Македонско село, 1957 | Фигури во ентериер, 1955 | Ентериер, 1956 | Морбидни облици, 1959 | Праоблици, 1961 | Пергамена, 1962 | Морбидни форми, 1963 | Преселби 64, 1964

Петлевски ОрданNo more work to show