Оливер Мусовиќ

Роден во Скопје | 1971

Го претставуваме делото на Оливер Мусовиќ вклучено во колекцијата на МСУ: Хипсифобија, 2000 инсталација со дрвени скали, фотографија, текст.

Мусовиќ ОливерNo more work to show