EN

Недко Солаков

Роден 1957 во Червен Брјаг, Бугарија .

Суеверниот човек, 1992

рачно изработена книга со цртежи на хартија, 35x25cm

Претходни изданија