EN

Недко Солаков

| Бугарија |

Роден во Червен Брјаг во 1957.
Претставуваме делo на Недко Солаков вклученo во колекцијата на МСУ:
Суеверниот човек, 1992, рачно изработена книга со цртежи на хартија, 35x25cm

Претходни изданија