EN

Мирослав Шутеј

Роден 1936 во Дуга Реса, Хрватска

Одредена количина 2, 1965

Ултра АБЦ, 1965

Боен глобус, 1971

Одреден квантитет 1, 1965

Фолк графика 80/3, 1980

Од циклусот Раце, 1980

Зелена и црвена графика , 1975

Кругови, 1965

Претходни изданија