EN

Миодраг Ѓорѓевиќ

Роден во Ваљево, Србија, 1919 – 1994

Луминокинет 59, 1977

фотографија на платно, 170 х 123см

Луминокинет 67, 1978

фотографија на платно, 170 х 123см

Претходни изданија