EN

Миодраг Ѓорѓевиќ

|Србија|

Роден во Ваљево |1919 – 1994

Претставуваме дела на Миодраг Ѓорѓевиќ вклучени во колекцијата на МСУ:
Луминокинет 59, 1977, фотографија на платно, 170 х 123см | Луминокинет 67, 1978, фотографија на платно, 170 х 123см

Претходни изданија