Марио Телери Бијасон

| Италија |

Роден во Падова, Италија во 1940.

Претставуваме делa на Марио од серијата дела од Телери Бијасон вклучени во колекцијата на МСУ:
Македонија, 1976, масло на платно, 140 х 100см | Југославија, 1976, масло на платно, 200 х 90см

Телери Бијасон МариоNo more work to show