EN

Мариј Прегељ

Словенија

1913 – 1967

 

Дете што се плаши од темница, 1964

масло на платно, 116 х 140см

 

Бараки, 1965

комбинирана техника на платно, 162 х 130см

Претходни изданија