EN

Маноло Миљарес

Шпанија

1926 – 1972

 

Ранет во мир, 1964/1965

комбинирана техника на платно, 101×82см

Претходни изданија