EN

Луис Камницер

| Уругвај |

Роден во Либек (Германија) | 1937

Претставуваме делo на Луис Камницер вклученo во колекцијата на МСУ:
Пејзаж како став, 1980, акватинта на хартија, о.а., 55,5 х 45см

Претходни изданија