EN

Луис Камницер

Уругвај / САД

Роден во Либек (Германија) | 1937

 

Пејзаж како став, 1980

акватинта на хартија, о.а., 55,5 х 45см

Претходни изданија