EN

Луис Камницер

1937, Либек, Германија

 

Пејзаж како став, 1980

Акватинта на хартија, 55,5 х 45 см

Едиција: а.о., сигнирано д.с. a.p.; д.д. Luis Camnitzer

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 02886

 

Биографија

Луис Камницер е уругвајски уметник, куратор, уметнички критичар и акadeмски професор роден во Германија, кој беше во првите редови на концептуалната уметност во 1960-тите години.

Уводот во биографијата е превземен од англиското издание на Википедија според: Attribution-ShareAlike Creative Commons License.

Биографијата во целина е достапна на: wikipedia.org/wiki/Luis_Camnitzer

Претходни изданија