EN

Лучезар Бојаџиев

| Бугарија |

Роден во Софија |1957

 

ГастАРТбајтер, 2000

инкџет печат на хартија, 211 х 510см.

Претходни изданија