EN

Куми Сугаи

| Јапонија |

Роден во Кобе | 1919 – 1996

Сугаи е сликар, скулптор и графичар кој од 1952 живее во Париз, кога и започнува интензивно да се занива со графиката. Во неговиот опус влегуваат над 400 графики. Од 1962., неговото дело трпи клучна промена со напуштањето на дотогашните ориентални, калиграфски мотиви и со преминот кон геометриската апстракција. Неговите дела се изложени и се во колекции на повеќе светски и европски музеи.

Претставуваме делo на Куми вклучено во колекцијата на МСУ:
Црна маса, 1964, литографија, а.о., 75,5×57см

Претходни изданија