Кенет Роват

| Велика Британија |

Роден во Бристол | 1920 – 1999

Го претставуваме делото на Кенет Роват вклучено во колекцијата на МСУ:
Спојување, 1965, комбинирана техника на лесонит, 99×58,5см

No more work to show