EN

Јурај Добровиќ

| Хрватска |

Роден во Хвар|1928

Претставуваме неколку од серијата дела од Јурај Добровиќ вклучени во колекцијата на МСУ:
Просторна композиција, 1965, дрво, 49,5×49,5cm | Поле 3, 1967, сито печат, 3/10, 48,5×48,5cm

Претходни изданија