Јован Шумковски

Роден во Скопје | 1962

Претставуваме неколку од серијата дела на Јован Шумковски вклучени во колекцијата на МСУ, комбинирана техника на платно, дрво, метал:
Затворено ехо, 1996 | Чардак 2, 1989-90 | Објект 2, 1989

Шумковски ЈованNo more work to show