EN

Јован Шумковски

Скопје | 1962

Затворено ехо, 1996

инсталција, полистер, фотографија, метални джачи и ленти, песок, пигмент

Претходни изданија