EN

Јован Петров

Претставуваме дело од серијата дела на Јован Петров вклучени во колекцијата на МСУ насловено Откритие на стара кула, 1971, туш на хартија, 71 х 100 см.

Претходни изданија