EN

Јан Штурса

1880, Нове Место во Моравија, Чешка – 1925, Прага, Чешка

 

Пубертет , 1905

Бронза, 84 х 23 х 10 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 01975

 

Биографија

Јан Јозеф Штурса е чешки скулптор, еден од основачите на модерната чешка скулптура. (…) За разлика од постарите скулптори, Штурса не бил под влијание на Чешкото национално будење и се обидел да си најде свој пат. Неговиот најчест мотив е женското тело, како на пример Пред капење од 1906 или Меланхолочна девојка од 1906. Монументалниот пар фигури ги украуваат пилоните на мостот Хлафка во Прага. Освен брозата и каменот, тој работел гипс и восок. Покасно, паѓа под влијание на кубизмот . Портретноот сликарство е исто така ваѓен дел од неговото дело.

Краткиот увод во биографијата е превземен од англиската Википедија во согласност со Attribution-ShareAlike Creative Commons License.

Текстот во целина е достапен на wikipedia.org/wiki/Jan_Stursa

Претходни изданија