EN

Хауард Хоџкин

1932, Лондон, Велика Британија – 2017, Лондон, Велика Британија

 

Без наслов, 1986

Бакропис во боја, 47,5 x 64,5 см

Едиција: а.о.; сигнатура: д.с. A.P. HH 86

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 03731

 

Биографија

Сер Гордон Хауард Елиот Хоџкин CH CBE e британски сликар и графичар. Неговата работа најчесто се поврзува со апстракција. (…) Неговите графики се најчесто рачно сликани бакрорези кои ги изработува заедно со мајсторот печатар Џек Ширеф во „Работилницата 107“. Едно од обележјата на неговото сликарство е дека тој ја направи рамката неразделен дел од делата “инкорпорирајќи ја физички во сликата со тоа што јаосликува заедно со сликаната материја, или сликајќи ја како илузија за да го дефинира својот предмет на сликање“.

Кратките фрагменти од биографијата се превземени од англиската Википедија во согласнот со Attribution-ShareAlike Creative Commons License

Во целина, биографијата е достапна на wikipedia.org/wiki/Howard_Hodgkin

Претходни изданија