EN

Душан Перчинков

Скопје, 1939

Имагинарен предел, 1966

Море, 1966

Остров што цути, 1967

Мотив од предградие 1, 1970 |

Остатоци од летната ноќ, 1967

Плима, 1968

Предел со траги од сонцето, 1967

Предел што трепери 2, 1972

Шума и облак, 1975

Шума 2, 1975

Предел на тревата 8, 1983

Романтичен предел C-3, 1979

Предел на тревата 7, 1983

Предел на тревата 9, 1984

Шума 1, 1975

Предел на тревата 1, 1982

Стогови Б, 1978

Предел Х-3, 1988

Претходни изданија