EN

Драган Петковиќ

1952 – 2004

 

Комплементарност 10, 1982

комбинирана техника на платно, 100 х60

Без наслов, 1984/1985

комбинирана техника на платно, 119 х 94,5

Од циклусот “Радоста на живеењето“, 1985

масло на картон, променливи димензии

 

Претходни изданија