EN

Клаус Шулце

1927, Франкфурт, Германија

 

Релакс, 1970

Порцелан, 220 х 150 х 50 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 01891

Претходни изданија