EN

Кристо

| САД |

Роден во Габрово (Бугарија) | 1935

Го претставуваме делото на Кристо вклучено во колекцијата на МСУ:
Спакувана уметничка галерија во Берн, 1968

Претходни изданија